Завърши поредният етап от модернизацията на оборудването на „СИЛОМА“ АД – гр. Силистра

мар. 11, 2013 | Новини

„СИЛОМА“ АД внедри и пусна в експлоатация ново оборудване на стойност половин милион лева.

От началото на 2012 г. в участък „Разкроечен“ на „СИЛОМА“ АД – гр. Силистра заработи ново оборудване, закупено по проект „Повишаване на конкурентоспособността на „СИЛОМА“ АД, гр. Силистра чрез инвестиции за модернизиране и обновление на производственото оборудване“, изпълняван по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Закупено е и пуснато в експлоатация следното ново оборудване и софтуер:

  • 1. Машина за разкрой на листов стоманен прокат – комбинирана, плазмена и газопламъчна установки, модел Microstep Mastercut-X 6001.25PG;
  • 2. Абкант хидравличен CNC, BAYKAL APHS 3116×300;
  • 3. Гилотина хидравлична CNC, BAYKAL HNC 3100×16;
  • 4. Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Get Current Upgrade (обновяване на Autodesk Inventor Series R10-R11).

След приключване на проекта се очаква 60% от стойността на направената инвестиция да бъдат възстановени на „СИЛОМА“ АД от ОП „Конкурентоспособност“.

В резултат на направените инвестиции в ново технологично оборудване и софтуер ще се повиши качеството на продукцията и ще се редуцират производствените разходи на фирмата.