За нас

Силома АД е акционерно дружество със 100% частен капитал и основен акционер Индустриален Капитал Холдинг АД – град София. Специализирано е в производството на металорежещи отрезни  машини и се числи към водещите европейски производители в бранша.

Силома АД предлага широк спектър от решения за процеса на отрязване на прокати като ножовъчни, лентоотрезни и абразивни отрезни машини с обхват на рязане от 240 до 3100 мм. Продуктовата палета обхваща ръчни, полуавтоматични и автоматични отрезни машини за право рязане и рязане под ъгъл с широко приложение – машиностроене, лека промишленост, тежко машиностроене, строителство, производството на металоконструкции, енергетика, търговия с метали, автомобилостроене, селскостопанско машиностроене и др. Предмет на доставка са и специални отрезни машини и специфични съоръжения, явяващи се периферни устройства към машините като ролкови транспортьори, измервателни и подаващи устройства и т.н.

Силома АД е пионер в областта на отрезните машини в страните от източна Европа. Основано през 1965 година, дружеството е специализирано изключително в тази област на машиностроенето, в следствие на което е натрупан богат опит, широка гама от предлагани машини и услуги.

Отрезните машини на Силома АД са индустриален продукт с перфектно съчетание на инсталирано задвижване, ергономично управление, лесно обслужване, изискана боя и вграждане на висококачествени компоненти с европейски произход.

Дългогодишната съвместна работа със своето дъщерно дружество Jaespa Maschinenfabrik Karl Jaeger GmbH – Германия способства за високото качество на продуктите на Силома АД. Отрезните машини на Силома АД търпят постоянно развитие и усъвършенстване в съответствие с  последните достижения на науката и техниката. Интелигентното производство е резултат на служители и работници с висок интелектуален потенциал и модерен машинен парк.

Продуктите на Силома АД се продават както на вътрешния така и на международните пазари в Европа, Азия, Северна-, Южна Америка и Африка. Присъства от години на вътрешни и международни панаири и изложения. В дружеството работят 100 човека.

Силома АД е разположена в северната промишлена зона на гр. Силистра върху площ от около 91 700 м²2 с изградена инфраструктура и с покрити производствени, складови и спомагателни площи от около 22 611 м². Силистра е пристанищен град на река Дунав в Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименните община Силистра и област Силистра. Населението на града е 35 600 жители. През него минава Европейският транспортен коридор №7.

На разстояние от 120 -140 км от Силистра се намират центровете Русе, Варна и Букурещ – Република Румъния. Същите са  лесно достъпни посредством добре изградената пътна инфраструктура.

Градовете Варна и Букурещ предлагат международни летища, отстоящи от Силистра на  около 1:45 h с автомобил.