Изложения 2017

май 31, 2017 | Изложения

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

от 25.09 до 30.09.2017
Международен панаир Пловдив
4003 Пловдив
България
бул. „Цар БорисIII – Обединител“ 37
http://www.fair.bg