Контакти

Адрес

Силома АД
ул. Харалампи Джамджиев 22
7500 Силистра, България

Телефон

(0 359 86) 813 200

Факс

(0 359 86) 820 010

Уеб сайт

Форма за контакт

Съгласие

8 + 6 =

Съдържател на сайта

Силома АД
ул. Харалампи Джамджиев 22
7500 Силистра, България
телефон: (0 359 86) 813 200
факс: (0 359 86) 820 010
e- mail:office@siloma.bg
Website: www.siloma.bg
Седалище на дружеството: Силистра
Фирмено дело на Силистренски окръжен съд:
№1352/1992
Изпълнителен директор: Милко Ангелов
e-mail:m.angelov@hika-bg.com
Изпълнителен директор: инж. Георги Гайдаров
e-mail: georgigaydarov@siloma.bg
ЕИК: BG118000400