Новини

„Силома“ АД е производител с полувековна история и традиции в проектирането и производството на отрезна техника

„Силома“ АД е производител с полувековна история и традиции в проектирането и производството на отрезна техника, който предлага не само стандартни, но и специализирани продукти, ориентирани към конкретния клиент.

повече информация