Новини

Силома АД с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

През м. февруари 2021 година Силома АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура …

повече информация

„Силома“ АД е производител с полувековна история и традиции в проектирането и производството на отрезна техника

„Силома“ АД е производител с полувековна история и традиции в проектирането и производството на отрезна техника, който предлага не само стандартни, но и специализирани продукти, ориентирани към конкретния клиент.

повече информация