Силома АД с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

фев. 11, 2021 | Новини

През м. февруари 2021 година Силома АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.077.

Средствата по тази процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общия размер на финансовата помощ за Силома АД е 150 000 лв, чрез национално – 15% (22 500 лева), и европейско – 85% (127 500 лева) съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по тази процедура се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на Силома АД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и запазване стабилността на работните места във фирмата.