Силома АД с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

През м. февруари 2021 година Силома АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.077. Средствата по тази процедура за подбор на проекти...

„Силома“ АД е производител с полувековна история и традиции в проектирането и производството на отрезна техника

„Силома“ АД е производител с полувековна история и традиции в проектирането и производството на отрезна техника, който предлага не само стандартни, но и специализирани продукти, ориентирани към конкретния клиент. Иновативно и прагматично производство в...

Завърши поредният етап от модернизацията на оборудването на „СИЛОМА“ АД – гр. Силистра

„СИЛОМА“ АД внедри и пусна в експлоатация ново оборудване на стойност половин милион лева. От началото на 2012 г. в участък „Разкроечен“ на „СИЛОМА“ АД – гр. Силистра заработи ново оборудване, закупено по проект „Повишаване на...