Coloss 1030/1030 HP

Описание

Портална лентоотрезна машина с приложение за перпендикулярно и надлъжно разрязаване на тръби и други профили от метални конструкции при демонтаж и извеждане от експлуатация на ядрени съоражения. Машината е подходяща при извършване на операции свързани с намляване на размерите на повърхностно замърсени материали чрез рязане и прави възможен последващият процес на дезактивацията им.