V 520 DG H

Описание

Максимален размер на отрязване

b(bxh)

Рязане под ъгъл 90 °

mm

520

520

520×600

Рязане под ъгъл 45 °

mm

400

400

500×400

Рязане под ъгъл 30 °

mm

300

300

500×300

Диапазон на завъртане на рамата ляво/дясно

45° 90° 30°

Скорост на рязане

m/min

18-110

Размери на отрезната лента

mm

5000x34x1.1

Мощност на двигателя на:

главното движение

kW

4

охлаждаща система

kW

0,12

хидравлична система

kW

0,75

четка

kW

x

Ниво на поставяне на материала

mm

1100

Габаритни размери:

дължина

mm

2600

ширина

mm

1800

височина

mm

2550

Нето тегло

kg

1900

Описание

 

Модела V 520 DGH е вертикална, полуавтоматична лентоотрезна машина предназначена както за право рязане, така и рязане под ъгъл в  диапазона от 30⁰на ляво – 90⁰ – 45⁰ на дясно на профили, тръби и плътен материал.

Конструкцията на V 520 DGH позволява прецизна, безстепенна настройка на ъгъла на рязане с автоматично фиксиране и визуализиране посредством дигитална индикация. Инкремент на настройка на ъгъла по скала 0,1⁰.

Рамата на лентоотрезната машината V 520 DGH е с двустранно, стабилно лагеруване пред и зад отрезната лента. Точката на завъртане на рамата се намира точно в точката на пресичане на отрезната лента с равнината на неподвижните челюсти и масата на машината, гарантиращо прецизност при отмерване и отрязване под 90⁰или друг произволен ъгъл.

Рязането се извършва автоматично без намесата на оператор. Рамата се предвижва по хидравличен път, а  скоростта на подаване се регулира от прецизен, хидравличен дросел.

Асинхронен мотор с честотен регулатор за регулиране на скоростта на рязане в диапазона 15 – 100 m/min.

Заваръчна стоманена маса на машината V 520 DGH, с два Т канала и позволява безконфликтно зареждане с кран на материалите, който ще се режат, включително такива с неправилна форма.

Подавателно при рязане – хидравлично
Стягане на материала – хидравлично
Опъване на отрезната лента – хидравлично
Завъртане на отрезната рама – хидравлично
Застопоряване на отрезната рама – хидравлично
Настройка на горния лентоводач – хидравлично

Машината V 520 DGH изисква изключително малка производствена площ, съизмерена спрямо обхвата на рязане.