V 302 DG H

Описание

Максимален размер на отрязване

b(bxh)

Рязане под ъгъл 90 °

mm

300

300

300×420

Рязане под ъгъл 45 °

mm

260

260

300×260

Рязане под ъгъл 30 °

mm

160

160

300×160

Диапазон на завъртане на рамата ляво/дясно

30° 90° 45° / 45° 90° 45°

Скорост на рязане

m/min

35/70

Размери на отрезната лента

mm

3660x27x0,9

Мощност на двигателя на:

главното движение

kW

1.1/1.5

охлаждаща система

kW

0,12

хидравлична система

kW

0,18

четка

kW

x

Ниво на поставяне на материала

mm

900

Габаритни размери:

дължина

mm

2300

ширина

mm

2100

височина

mm

2060

Нето тегло

kg

1250

Описание

 

Модела V 302 DGH е уникална вертикална, полуавтоматична лентоотрезна машина предназначена както за право рязане, така и рязане под ъгъл в  в две равнини едновременно на профили, тръби и плътен материал. Процесът на рязане се осъществява посредством линейно преместване на рамата по ос Z и установъчно преместване, посредством завъртане по оси B и C.

Конструкцията на V 302 DGH позволява прецизна, безстепенна настройка на ъгъла на рязане с ръчно фиксиране по ос В и автоматично фискисране по ос С. Визуализиране на ъгъла на рязане по ос В посредством механична скала. Инкремент на настройка на ъгъла по скала 1⁰. Визуализиране на ъгъла на рязане по ос С посредством дигитална индикация. Инкремент на настройка на ъгъла по скала 0,1⁰.

 

Рамата на лентоотрезната машината V 302 DGH е стабилно лагерувана . Точката на завъртане на рамата се намира точно в точката на пресичане на отрезната лента с равнината на неподвижните челюсти и масата на машината, гарантиращо прецизност при отмерване и отрязване под 90⁰или друг произволен ъгъл.

Рязането се извършва автоматично без намесата на оператор. Рамата се предвижва по хидравличен път, а  скоростта на подаване се регулира от прецизен, хидравличен дросел.

Кръглата стоманена маса на машината V 302 DGH позволява безконфликтно зареждане с кран на материалите, който ще се режат, включително такива с неправилна форма.

Подавателно движение при рязане – хидравлично
Стягане на материала – ръчно
Опъване на отрезната лента – ръчно
Завъртане на отрезната рама ос B – ръчно
Завъртане на отрезната рама ос С – хидравлично
Застопоряване на отрезната рама ос B – ръчно
Застопоряване на отрезната рама ос С – хидравлично
Настройка на горния лентоводач – ръчно